Uvjeti poslovanja

lovidovi UG vam omogućava korištenje usluga i sadržaja www.lovidovi.hr, a u skladu sa ispod navedenim uvjetima korištenja. Ovi uvjeti korištenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge online trgovine www.lovidovi.hr. Smatra se da su korisnici upoznati i suglasni sa svim ispod navedenim uvjetima ukoliko koriste bilo koji dio online trgovine.

lovidovi UG

Wallbrunnstraße 24
79539 Lörrach
Njemačka

HRB 716102

 

Sadržaj Internet stranice www.lovidovi.hr je vlasništvo kompanije lovidovi UG Upotrebom Internet stranice www.lovidovi.hr korisnici prihvaćaju objavljene opće uvjete poslovanja. lovidovi UG i korisnici s općim uvjetima ugovaraju međusobne obveze pri kupnji u internet trgovini www.lovidovi.hr

lovidovi UG zadržava pravo izmjene općih uvjeta na internet stranici  www.lovidovi.hr  bilo kada i bez prethodne obavijesti. Sve promjene općih uvjeta su za korisnike obvezujuće.

lovidovi UG ne preuzima odgovornost za moguće posljedice prilikom upotrebe internet stranice www.lovidovi.hr i njenog sadržaja.

lovidovi UG zadržava pravo izmjene sadržaja na Internet stranici bez prethodne obavijesti i ne preuzima odgovornost od mogućih posljedica tih promjena. lovidovi UG će nastojati prikazati najtočnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici www.lovidovi.hr, s obzirom na cijene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.

S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, te razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i slično, ne možemo garantirati potpunu suglasnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na svom monitoru.

Posjetitelji internet stranice www.lovidovi.hr sadržaj koriste isključivo u osobne i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija internet sadržaja ili njegovog dijela bez dozvole lovidovi UG je zabranjena.

U internet trgovini www.lovidovi.hr se možete jednostavno prijaviti kao registrirani korisnik. Sadržaj internet trgovine je dostupan i anonimnim neregistriranim korisnicima . Registrirani korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrirani korisnik dobije svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svjestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati. Svaki korisnik osobno odgovara za sadržaj koji upisuje na stranicu www.lovidovi.hr

Krajnji potrošač u internet trgovini www.lovidovi.hr je isključivo registrirani korisnik koji kupuje proizvode.

POSTUPAK NARUČIVANJA I DOSTAVA

U internet trgovini www.lovidovi.hr je moguće kupiti proizvode koji su predstavljeni na stranici www.lovidovi.hr

Narudžba je predana kada korisnik dobije automatsku elektronsku obavijest. Ta elektronska obavijest da je počela otprema proizvoda. Narudžba će biti potvrđena najkasnije u roku 2 radna dana od dana kada je narudžba poslana i to putem nove e-obavijesti o potvrdi narudžbe.

U slučaju da narudžbu nije moguće provesti radi drugih razloga za koji lovidovi UG ne preuzima odgovornost, korisnik će biti obaviješten putem elektronske pošte ili telefonskim putem u najkraćem mogućem roku i u skladu sa poslovnim procedurama.

Internet trgovina www.lovidovi.hr narudžbe isporučuje samo unutar Hrvatske.

Ukoliko želite naručiti izvan HR posjetite naš EU online-shop www.lovidovi.de

www.lovidovi.hr će potvrđene narudžbe smatrati neopozivima. Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača.

lovidovi UG može narudžbu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe internet stranice www.lovidovi.hr. Prilikom naručivanja robe kupac potvrđuje da je bio upoznat sa općim uvjetima.

 

PLAĆANJE

Našim kupcima smo obezbijedili sljedeće vrste plaćanja prilikom online kupovine:

  • Gotovinsko plaćanje  (narudžba se plaća gotovinom pri preuzimanju)

 

ZAMJENA

Zamjena proizvoda naručenih putem internet trgovine može se izvršiti u roku od 14 dana od dana preuzimanja proizvoda, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača Republike Hrvatske koji se odnosi na prodaju na osnovu ugovora na daljinu. 

Prije zamjene proizvoda vrši se fizička provjera da bi se utvrdilo da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbit će se zamjena i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.
Ukoliko se po prijemu utvrdi da je proizvod ispravan i neoštećen, uz objašnjenje procesa zamjene sve dalje radnje se vrše u dogovoru sa kupcem. Naručeni proizvod se ne može samoinicijativno zamijeniti.
Troškove zamjene proizvoda snosi kupac. Naručeni proizvod nije moguće mijenjati ukoliko je nošen.

CIJENE

Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama sa uključenim PDV-om. Pri kupnji važe cijene u trenutku narudžbe. Cijene vrijede do objave novog cjenika u internet trgovini www.lovidovi.hr

Navedene cijene važe samo za prodaju preko internet trgovine i ne moraju biti jednake cijenama na Lovidovi prodajnim mjestima.

Kod prikazivanja sniženja cijena (izraženo u postotcima) na računima može doći do minimalnog odstupanja od navedenog u e- shopu , što je posljedica zaokruživanja maloprodajnih cijena nakon sniženja.

POVRAT PROIZVODA I REKLAMACIJE

Kada kupac dobije naručeni proizvod u slučaju nedostatka na proizvodu, kupac je dužan pismenim putem u skladu za Zakonom o zaštiti potrošača, u dijelu koji tretira prodaju na osnovu ugovora na daljinu, obavijestiti lovidovi UG u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda na adresu ili putem E-Maila support@lovidovi.de

lovidovi UG će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i prodaje na osnovu ugovora na daljinu u roku od 14 dana, pregledati artikal i isti zamjeniti sa novim artiklom i poslati kupcu o svom trošku.
Ukoliko kupac ima bilo kakav prigovor u skladu sa Zakona o zaštiti potrošača molimo da nas obavijesti pismenim putem na elektronsku adresu: support@lovidovi.de
Potrošač mora u obavijesti o grešci detaljno opisati grešku i omogućiti nam da grešku razmotrimo.
Pri povratu robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i neupotrebljenom stanju te originalnom i neoštećenom pakiranju, pri čemu se obavezno mora priložiti i originalni fiskalni račun.
Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakirane u kartonsku ambalažu.
Sve reklamacije koje su neprikladno zapakirane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećena prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljatelju.
Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbit će se zamjena i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.
Troškove povrata robe snosi kupac. 

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Podatke koje korisnik upisuje putem obrasca na stranici www.lovidovi.hr ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su povjerljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim propisima. Osobni podaci će biti upotrijebljeni samo za namjene za koje je korisnik dao svoju suglasnost.

Za zaštitu osobnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku. www.lovidovi.hr za prijenos svih osobnih podataka korisnika koristi sigurnosnu tehnologiju SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslane sa narudžbama.

hrvatski (Hrvatska)